Vízia a misia

Našou víziou je stať sa

Lídrom na trhu

potravinárskych služieb v oblasti
produkcie pekárenských výrobkov

Tradičnou pekárňou

Zachovanie a rozvíjanie tradície
pekárenstva na Slovensku

Inovatívnou spoločnosťou

a ponúkať našim zákazníkom
trvalú kvalitu a inovácie

Našou misiou je byť

Výrobca

Kvalitných pekárenských výrobkov

Prvá voľba zákazníkov

Spoľahlivý dodávateľ

Dlhodobý

a významný partner

Rozhodujúcim faktorom nášho rozvoja sú

Naši zamestnanci

ich kontinuálne vzdelávanie,
rozvoj a tréning

Prevádzkové procesy

ich neustále zlepšovanie a vývoj

Technické inovácie

a ich implementácia
do výrobného procesu