Náš tím

Zuzana Gumánová

Predseda predstavenstva

MVDr. Eva Ötvösová

Hlavný hygienik a Člen predstavenstva

Mgr. Viktor Gumán

CEO

Ing. Peter Ferčák

Člen dozornej rady

Ing. Roman Huppert

Člen dozornej rady

Ing. Ján Mačko

Obchodný riaditeľ

Zuzana Gumánová

Personálny riaditeľ

Ing. Peter Ferčák

Ekonomický riaditeľ

Ing. Peter Majerník

Výrobný riaditeľ

Ing. Iveta Butkovská

Technicko-prevádzkový riaditeľ

Ing. Vladimír Pavľák

Riaditeľ dopravy

Ing. Ján Mačko

Obchodný riaditeľ

Zuzana Gumánová

Personálny riaditeľ

Ing. Peter Ferčák

Ekonomický riaditeľ

Ing. Peter Majerník

Výrobný riaditeľ

Ing. Iveta Butkovská

Technicko-prevádzkový riaditeľ

Ing. Vladimír Pavľák

Riaditeľ dopravy

Staň sa súčasťou

nášho tímu ešte dnes!