Náš príbeh

O spoločnosti

Už pri založení našej spoločnosti (rok vzniku 1994) sme vedeli, že našu činnosť chceme upriamiť tam, kde dokážeme pretaviť naše silné regionálne puto a chuť zdokonaľovať remeslo našich predkov. Spoločnosť Vamex je hrdá na skutočnosť, že je spájaná s tou najkvalitnejšou pekárenskou produkciou. Vďaka poctivému prístupu všetkých, ktorí boli a sú súčasťou našej stále rodinnej firmy, sme sa vypracovali lídra v rámci segmentu, s momentálne najväčšou pekárňou na Slovensku.

Vieme, že táto pozícia nás predurčuje k tomu, aby sme prinášali nielen kvalitnú produkciu, ale aj pekárenské novinky a vylepšenia, ktoré zákazníci očakávajú. Vo výrobnom programe máme viac než 20 druhov chleba a 50 druhov ostatného pečiva z kysnutého, plundrového a lístkového cesta a súčasne i parené výrobky v rôznych baleniach, gramážach, príchutiach či náplniach. V neposlednom rade sa chceme a musíme postaviť aj na čelo celého remesla na Slovensku a postarať sa o to, aby v dnešnej pretechnizovanej dobe úplne nevymrelo.

Okrem toho, že sa venujeme výrobe čerstvých pekárenských výrobkov, prevádzkujeme i špecializované maloobchodné predajne pod značkou VAMEX TRADE. Naše kvalitné výrobky však distribuujeme i do ďalších predajných sietí či obchodov so záberom na ponuku pekárenských výrobkov. Vysoká kvalita našej produkcie je podmienená výberom surovín vynikajúcej akosti, v konzekvencii čoho náš sortiment vyrábame z najkvalitnejšieho obilia a produkty neustále dopĺňame, inovujeme a prispôsobujeme požiadavkám našich konečných spotrebiteľov a obchodných partnerov.

MVDr. Vladimír Kopaničák (†61)

Jeho odkaz a vízie si nesie spoločnosť so sebou do dnes.

študoval na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Do roku 1987 bol obvodným veterinárnym lekárom, potom sa stal súkromným podnikateľom, ktorý vykonával opravy výškových stavieb. V roku 1994 založil firmu, ktorá prevádzkovala sieť maloobchodných predajní. V roku 2000 založil akciovú spoločnosť, ktorá už mala v predmete činnosti tiež pekárenskú výrobu a prevádzkovala 2 pekárne v Košiciach na ul. Park Mládeže a na ul. Zuzkin Park. V roku 2001 pribudla pekáreň v Košiciach na sídlisku Nad Jazerom, v obchodnom centre Ural. V roku 2002 spoločnosť prevádzkovala 14 predajní a 3 pekárne. V roku 2003 pribudla pekáreň v obchodnom centre Ondava na sídlisku Furča v Košiciach. V roku 2005 MVDr. Vladimír Kopaničák spustil výrobu vo veľkokapacitnej priemyselnej pekárni na sídlisku Nad Jazerom v Košiciach.

Rozhovor s p. MVDr. Vladimírom Kopaničákom

 v relácií Exclusive a správy na JOJ (december 2009)