VAMEX, a.s., Košice
VAMEX, a.s., Košice
 

Z pece do vášho obchodu

Prídu naše autá veľké, naložiť ich nie je ľahké.
Šofér už veru svaly má, keď toľký tovar nakladá..
Rozviesť všetko rýchlo treba, aby bolo všade chleba..

pečenie je umenie