VAMEX, a.s., Košice
VAMEX, a.s., Košice
 
O spoločnosti
O spoločnosti

Vízia a misia

VÍZIOU spoločnosti VAMEX, a.s., Košice je :

  • —stať sa lídrom na trhu potravinárskych služieb v oblasti produkcie pekárenských výrobkov
  • zachovať a rozvíjať tradíciu pekárenstva na Slovensku
  • byť inovatívnou spoločnosťou a ponúkať našim zákazníkom trvalú kvalitu a inovácie

MISIOU spoločnosti je byť verejnosťou a našimi obchodnými partnermi vnímaný ako:

  • výrobca kvalitných pekárenských výrobkov
  • prvá voľba zákazníkov - spoľahlivý dodávateľ
  • dlhodobý a významný partner

Rozhodujúcim faktorom nášho rozvoja sú:

  • naši zamestnanci, ich kontinuálne vzdelávanie, rozvoj a tréning
  • prevádzkové procesy, ich neustále zlepšovanie a vývoj
  • technické inovácie a ich implementácia do výrobného procesu

—