VAMEX, a.s., Košice
VAMEX, a.s., Košice
 
O spoločnosti
O spoločnosti

Predstavenstvo
spoločnosti

Zuzana Gumánová MVDr. Eva Ötvösová
Predseda predstavenstva
Zuzana Gumánová
gumanova@vamex.sk
Člen predstavenstva
MVDr. Eva Ötvösová
otvosova@vamex.sk