Spoločnosť VAMEX, a.s., Košice rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.
VAMEX, a.s., Košice
VAMEX, a.s., Košice
 

Aktuality

Spoločnosť VAMEX, a.s., Košice sa stala jedným zo zakladajúcich členov Únie

Dňa 25.8.2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Únie priemyselných pekárov Slovenska

(UPPSR) s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomírom Jahnátkom a riaditeľkou odboru potravinárstva MPRV SR Ildikó Maggioni Brázovou.

Predseda UPPSR Slavomír Moravčík odovzdal ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podrobný materiál, mapujúci situáciu v produkcii základných pekárenských výrobkov a ich trhový vývoj za obdobie rokov 2010 až 2014.

Podľa predstaviteľov UPPSR je v súčasnosti vážne ohrozená ďalšia produkcia pekárenských výrobkov a to najmä z dôvodu vysokého tlaku odberateľov na ich ceny, pričom pekári svoje výrobky predávajú dlhodobo s s prehlbujúcou sa stratou, v dôsledku čoho je okrem vyše 3 000 pracovných miest ohrozená aj dostupnosť čerstvých výrobkov dennej spotreby.

"V súčasnosti pekári pod tlakom trhu predávajú svoj výrobky pod ekonomicky oprávnené náklady a vykazujú obrovské straty. Tento stav si už vyžaduje pomoc a podporu ministerstva a preto sme považovali za potrebné priamo informovať rezortného ministra o situácii v našom výrobnom odbore," uviedol predseda UPPSR Slavomír Moravčík .

Podľa neho bude UPPSR pravidelne a transparentne informovať verejnosť o skutočných pomeroch v odvetví a formou odporúčaní pracovať na vytvorení rozumnej cenovej politiky a stabilizácii trhu tak, aby nedošlo k nahradeniu čerstvých výrobkov - najmä rožka a chleba mrazenými výrobkami zo susedných trhov.

„Ak nedôjde v krátkom čase k stabilizácii trhu, priemyselní pekári nebudú ďalej schopní zabezpečovať výrobu a distribúciu pekárenských výrobkov a ak by z tohto dôvodu došlo k zvýšenému dovozu mrazených produktov, okrem zániku pracovných miest by došlo k absolútnej zmene základných stravovacích návykov obyvateľov Slovenska, čo považujeme za veľmi negatívny jav,“ dodal S. Moravčík.

__________________________________________________________________________

ÚNIA PRIEMYSELNÝCH PEKÁROV SLOVENSKA je záujmové združenie právnických osôb - podnikateľských subjektov podnikajúcich v oblasti priemyselného pekárenstva, ktorá vznikla 24. júna 2014 podpisom zakladateľskej listiny jej členmi. Únia svojimi výrobkami denne zásobuje celé Slovensko s pokrytím viac ako 70 % trhu.

Dôvodom jej vzniku je predovšetkým alarmujúci stav tohto potravinárskeho výrobného odboru a ohrozenie jeho existencie do budúcnosti.

Prvoradou snahou Únie priemyselných pekárov Slovenska v rokoch 2015 a 2016 bude najmä postupná zmena trhového prostredia v Slovenskej republike smerom k efektívnej a ekonomicky opodstatnenej produkcii pekárenskej výroby, zmena cenovej politiky s poukazovaním na ekonomicky oprávnené náklady a zachovanie tradície pekárenskej výroby na Slovensku.